۱.۳.۰ نسخه
۶۸.۷ مگابایت حجم
۱۳ دانلود

نیم کلمهدانلود

نیم کلمه

@
نیم کلمه
نیم کلمه
نیم کلمه
نیم کلمه
نیم کلمه
نیم کلمه

• در هر مرحله می تونی از دیکشنری ، مشاهده یک حرف و یا پرش از مرحله استفاده کنی!!!!!

• با باز شدن اچیومنت ها می تونی سکه جمع کنی !

• با اتمام هر فصل سکه جایزه می گیری

• فقط تعداد کمی از کاربرا می تونن همه مراحل رو به اتمام برسونن !!