۱.۰ نسخه
۱۰.۴ مگابایت حجم
۵ دانلود

FlashCardدانلود

FlashCard

Cokatex
FlashCard
FlashCard

این برنامه در سه دپارتمان پزشکی،دندانپزشکی و بورد دارای فلش کارتهای مفید می باشد.