۴.۳ نسخه
۲.۰۲ مگابایت حجم
۰ دانلود

Flappybirdدانلود

Flappybird

Dong Nguyen
Flappybird
Flappybird
Flappybird

بازی مشهور و رکوددار Flappybird با آخرین نسخه و بدون تبلیغات
بازی که سالها رکورددار بود چرا که در این بازی ساده تمرکز فقط بر روی زدن رکورد قبلیتان هست و حتی پلک زدن نیز باعث خواهد شد به موانع برخورد کرده و امتیاز شما صفر شود