۱.۱۲ نسخه
۲۱.۵ مگابایت حجم
۳۴ دانلود

سامانه ردیابی وایزر (سرو)دانلود

سامانه ردیابی وایزر (سرو)

گروه تحقیقاتی کاوشکام آسیا
سامانه ردیابی وایزر (سرو)
سامانه ردیابی وایزر (سرو)
سامانه ردیابی وایزر (سرو)
سامانه ردیابی وایزر (سرو)
سامانه ردیابی وایزر (سرو)

اپلیکیشن سامانه ردیابی وایزر (سرو) به منظور ارتباط و کنترل دستگاه‌های ردیاب متنوع این برند توسعه داده شده است.

با استفاده از این اپلیکیشن خواهید توانست به راحتی از موقعیت وسیله نقلیه خود آگاه شده و با فعال‌سازی هشدارهای متنوع، از امنیت آن اطمینان حاصل نمایید.

آرامش_هوشمند

تلگرام و اینستاگرام تیم وایزر: wizerco@

وب سایت وایزر : https://www.wizerco.com/