۱.۸.۶ نسخه
۵۱.۸ مگابایت حجم
۵۵ دانلود

we | پیامرسان ویدانلود

we | پیامرسان وی

شرکت سمیع
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی
we | پیامرسان وی

پیام رسان We، شبکه پیام رسانی است که تمرکز بر سرعت و امنیت دارد.

پیام های شما در فضای ابری نگهداری شده و لازم به سینک کردن پیام ها نیست و در تمام پلتفرم ها در دسترس خواهد بود.

اطلاعات شخصی شما تحت محافظت شدید قرار دارد و حتی کارکنان We هم به آن ها دسترسی نخواهند داشت و پیام ها به صورت رمزنگاری End to End ارسال و نگهداری میشوند