۱.۰.۰ نسخه
۳۲.۷ مگابایت حجم
۱ دانلود

کاراخوبه | Karakhoobeدانلود

کاراخوبه | Karakhoobe

نکا
کاراخوبه | Karakhoobe
کاراخوبه | Karakhoobe
کاراخوبه | Karakhoobe
کاراخوبه | Karakhoobe
کاراخوبه | Karakhoobe

تنها اپلیکیشن اشتغال آفرین و مهارت محور با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای که متخصصین خود را بیمه تامین اجتماعی می کند .این نرم افزار پل ارتباطی میان نیروی جویای کار و خدمت گیرندگان است.
شما قادر خواهید بود انواع خدمات را از طریق اپلیکیشن کاراخوبه درخواست نمایید وبابت خدمات دریافتی فاکتوررسمی دریافت کنید.

ویژگی های کاراخوبه
ارائه انواع خدمات در زمان ومحل مورد نظر شما.

مهارت محوری با همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه ای.

همه متخصصین کاراخوبه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی می باشند.

ارسال متخصصین معتمد وبا تجربه.

تمامی متخصصین کاراخوبه دارای مدرک مهارتی در زمینه تخصص خود می باشند و گواهی عدم سوء پیشینه آنها توسط کاراخوبه اخذ گردیده است.

طیف گسترده ای از خدمات را با قیمتی منصفانه در اختیار خدمات گیرندگان خود قرار میدهد.

ارائه فاکتور رسمی، به همراه ضمانت ۱۰۰ روزه برای تمامی خدمات.