۶.۹ نسخه
۳۰.۶ مگابایت حجم
۶ دانلود

مرآتدانلود

مرآت

@
مرآت
مرآت
مرآت

سرویس سنجش یادگیری
برنامه ريزي خودكار درسي بر اساس مفاهيم هر كتاب (واحد يادگيري) براي دانش آموز
این سرویس قادر به تواندمند‌سازي هر دانش آموز بر اساس ضعف ها و قوت هاي خود در هر واحد يادگيري ست، كه براساس قضاوت خود دانش آموز شكل مي‌گيرد و اعتماد به نفس او را پله به پله تا حد تسلط رشد مي‌دهد.

• سرویس تصحیح تشریحی
تصحیح امتحان های تشریحی دیگران و خودم
این سرویس امکان تصحیح برگه های تشریحی دانش آموزان دیگر را که در آزمون های تشریحی مرآت شرکت کرده اند را پس از قبولی در راست آزمایی (تایید حد تسلط مصحح) هر درس محیا می کند، این فعالیت موجب درک بهتر مفاهیم درسی و درآمدزایی می شود، همچنین در صورت حضور در آزمون های تشریحی مرآت بواسطه نام کاربری، دانش آموز می تواند برگه خود را برای مقایسه و بررسی عملکرد، تصحیح کند.

مزایای مرآت برای دانش آموزان

افزایش اعتماد بنفس
کنترل درس خواندن و برنامه ریزی منسجم توسط خود دانش آموز
دسترسی به بانک سوالات مرآت منسجم در سه بخش (آسان، متوسط، سخت)
امکان تصحیح برگه دیگران و خود دانش آموز
درآمد زایی
و امکان تصحیح برگه تشریحی توسط داشجو، معلم و دانش آموز را آسان‌تر می‌کند