۴.۳.۰ نسخه
۲۱.۰ مگابایت حجم
۵۳ دانلود

141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشوردانلود

141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشور

@
141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشور
141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشور
141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشور
141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشور
141 | مرکز ۱۴۱ راه های کشور

بخشی از ویژگیهای برنامه :
نمایش دوربین های نظارتی بر روی نقشه:

امکان نمایش دوربینهای نظارتی بر سطح نقشه و آخرین تصاویر لحظه ای متناظر با هر دوربین نظارتی

امکان نمایش دستگاههای تردد شمار

امکان نمایش وضعیت آب و هوا

امکان نمایش اطلاعات تصادفات جاده ای

امکان نمایش اطلاعات کارگاههای جاده ای

امکان نمایش اطلاعات انسدادهای جاده ای

امکان نمایش اطلاعات کاهش سرعت در سطح جاده های کشورنمایش نقشه گرافیکی ترافیک راهها:
نمایش وضعیت ترافیکی راهها در استانهای کشور با مشخص نمودن میزان تراکم عبور و مرور در گذرگاههای اصلی شهر
نمایش آخرین تصاویر ترافیکی مرتبط با یک مسیر انتخابی:
امکان رسم مسیر بر روی نقشه پس از انتخاب مبدا و مقصد سفر و نمایش دوربین های نظارتی طی مسیر مربوطه
نمایش اطلاعیه ها و اخبار مرکز مدیریت راهها:
امکان نمایش چکیده اخبار لحظه ای (روز) و آرشیو اخبار سازمان راهداری حمل و نقل کشور
امکان پخش اخبار و طلاعیه های صوتی مرکز مدیریت راهها