۱.۰ نسخه
۱۵۳. مگابایت حجم
۰ دانلود

Inside the maze proدانلود

Inside the maze pro

وحید نظیفی
Inside the maze pro
Inside the maze pro
Inside the maze pro
Inside the maze pro
Inside the maze pro
Inside the maze pro

تو این بازی شما داخل یک هزارتو هستید و باید دنبال در خروجی بگردید. اما شما تنها نیستید و دشمنانی شمشیر به دست منتظر شما هستند. با اینکه شما تفنگ با تیر نامحدود دارید باید مراقب باشید تا زیاده روی نکنید چون هر یکی که بکشید دو تا جدید جایگزینش می شوند. درهای فاضلاب محل پیدایش این دشمنان هستند.


این بازی ده مرحله دارد.