۱.۲.۲ نسخه
۲۳.۷ مگابایت حجم
۱۴۶ دانلود

همراه بانک کشاورزیدانلود

همراه بانک کشاورزی

بانک کشاورزی
همراه بانک کشاورزی
همراه بانک کشاورزی
همراه بانک کشاورزی

همراه بانک کشاورزی - همراه بانکی متمایز با خدمات:

امکان ورود با اثر انگشت
انتقال وجه کارت به کارت
انتقال وجه از طریق پایا
انتقال وجه داخلی
استعلام چک
استعلام شبا
پرداخت اقساط
اخذ گردش حساب
پرداخت قبوض
خرید شارژ
امکان شخصی سازی برنامه