۴.۲.۲ نسخه
۲۲۳ مگابایت حجم
۱۱ دانلود

PC Creator 2 Hackدانلود

PC Creator 2 Hack

CREATY GAMES LLC
PC Creator 2 Hack
PC Creator 2 Hack
PC Creator 2 Hack
PC Creator 2 Hack
PC Creator 2 Hack
PC Creator 2 Hack

درصورت مشکل اینترنت و کانکشن به سرور بازی:

بازی را کامل ببندید و از برنامه های تغییرا IP معتبر استفاده کنید. (بازی به IPهای عمومی حساس هست و اجازه اتصال را نخواهد داد)

ویژگی های هک:

عدم استفاده از کارت گرافیک
استخراج فوری (ماین)
تحویل فوری
چند برابر کننده ماینینگ
خرید درون برنامه ای* ( قبل از انجام خرید از منو iOSGODS فعال شود)
*خرید درون برنامه ای ممکن است کار نکند.