۱.۳.۰ نسخه
۱۶۲ مگابایت حجم
۰ دانلود

The Earth by Tinybopدانلود

The Earth by Tinybop

Tinybop Inc.
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop
The Earth by Tinybop

به سیاره ما و نیروهای شکل دهنده آن نگاهی بپردازید. زمین لرزه ایجاد کنید! آتشفشانها را فوران دهید! کشف فسیل ها زمین شناسی ، هوازدگی ، فرسایش و موارد دیگر را بررسی کنید!

این برنامه برای همه زمین شناسان جوان است.

زمین یک مدل تعاملی است که به بچه ها اجازه می دهد زمین شناسی و اکولوژی را مطالعه کنند. کودکان با نیروهای زمین شناسی که زمین را تغییر می دهند - در بالا و پایین سطح ، در عرض چند دقیقه و در میلیون ها سال ، کاوش و بازی می کنند. کودکان همچنین می توانند منابع طبیعی را آزمایش کنند ، سواحل را پاک کنند و جنگل ها را آزمایش کنند.