۱.۵ نسخه
۱.۴۵ مگابایت حجم
۶ دانلود

App Icon Generatorدانلود

App Icon Generator

Thomas Coomer
App Icon Generator
App Icon Generator
App Icon Generator
App Icon Generator

App Icon Generator عنوان یک اپلیکیشن برای سفارشی سازی کامل آیکون و عنوان برنامه ها می باشد.

با استفاده از این برنامه میتوانید آیکون های برنامه خود را در چند ثانیه برای iOS، watchOS، iMessage Apps، macOS و موارد دیگر تنها با چند ضربه ایجاد کنید.

1. تصویر نماد خود را از Photo Library یا از Files انتخاب کنید.
2. دستگاه هایی را که می خواهید برای آنها صادر کنید انتخاب کنید.
3. روی صادرات ضربه بزنید.