۱.۰۴.۰۴ نسخه
۲۸.۶ مگابایت حجم
۱ دانلود

نرم افزار بولتن سازمانی | bulletinدانلود

نرم افزار بولتن سازمانی | bulletin

شرکت فناوری و راه حل های هوشمند
نرم افزار بولتن سازمانی | bulletin

رسالت اصلی این سامانه، اطلاع رسانی اخبار مهم بانک صادرات به کارکنان بانک در سطح ها و لایه های مختلف سازمانی است.