۱.۰.۰ نسخه
۳۵.۱ مگابایت حجم
۱۵ دانلود

مپدانلود

مپ

مپ
مپ
مپ
مپ
مپ
مپ

اگر هم از خودرو شخصی استفاده نمی‌کنید مسیرهای پیشنهادی حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوس)، دوچرخه و پیاده به شما کمک می‌کنه تا بهترین مسیر رو برای رسیدن به مقصد انتخاب کنید.