۱.۱۲.۲ نسخه
۱۹.۵ مگابایت حجم
۱ دانلود

شارژبوکدانلود

شارژبوک

شایگان تدبیر پارسیان
شارژبوک
شارژبوک
شارژبوک
شارژبوک
شارژبوک
شارژبوک

شارژبوک اولین نرم افزار مدیریت آنلاین ساختمان است که به مدیران ساختمان این امکان را می دهد که تراکنش‌های مالی خود را ثبت کنند، گردش حساب صندوق را داشته باشند. وضعیت پرداختی واحدها را رصد کنند و با ساکنین در تعامل باشند. ساکنین نیز می‌توانند درصورت معرفی آن‌ها توسط مدیر، شارژ خود را به حساب ساختمان واریز نمایند.