۳.۷.۲ نسخه
۱۱۱ مگابایت حجم
۱۱۳ دانلود

اذانگو | Azangooدانلود

اذانگو | Azangoo

نشر معارف
اذانگو | Azangoo
اذانگو | Azangoo
اذانگو | Azangoo
اذانگو | Azangoo

قابلیت پخش و محاسبه ی زمان اذان براساس موقعیت جغرافیایی و فرمول محاسبه ی دلخواه (مؤسسه ی ژئو فیزیک دانشگاه تهران و ...)ا
• تقویم کامل سال جاری همراه با مناسبت ها و تعطیلات
• قبله نما ی دقیق براساس موقعیت جغرافیایی
• قابلیت اطلاع رسانی در مورد نزدیک شدن به زمان قضای نمازهای پنجگانه
• قابلیت اطلاع رسانی مناسبت های هرروز در زمان دلخواه
• قابلیت پخش اذان با صدای مؤذن دلخواه خود