۶.۰.۱۵ نسخه
۳۹.۲ مگابایت حجم
۱۱ دانلود

کالری شمار زیره | Zirehدانلود

کالری شمار زیره | Zireh

گروه زیره
کالری شمار زیره | Zireh
کالری شمار زیره | Zireh
کالری شمار زیره | Zireh
کالری شمار زیره | Zireh
کالری شمار زیره | Zireh

کار با زیره آسان است :


با وارد کردن موبایل/ایمیل خود وارد برنامه می شوید.

با ثبت اطلاعات قد، وزن، سن، جنسیت و دورمچ کار شما با برنامه آغاز می شود.

هدف اصلی خود یعنی کاهش، افزایش و یا تثبیت وزن را مشخص می کنید.

با توجه به هدف تعیین شده مقدار کالری مجاز روزانه برای شما تعیین می شود.

بعد از تعیین مقدار و نوع غذا، نرم افزار میزان کالری آن را محاسبه می کند.

نرم افزار فعالیت های ورزشی و روزانه برای سوزندان کالری غذاها را ارائه می دهد.
سایر ویژگی های اپلیکیشن زیره :


جایگزینی غذاها

مشاهده حرکات ورزشی و نحوه انجام صحیح آنها

آشنایی با غذاهای کم کالری و پرکالری

دریافت نمودار تناسب بین غذاها و فعالیت های ورزشی

ارائه ویژگی ها و ارزش غذایی هر غذا

محاسبه و اشتراک گذاری شاخص توده بدنی (BMI) با دیگران

اعلام هشدار به فرد در صورت دریافت کالری های بیش از حد مجاز