۵.۹.۰ نسخه
۲۱.۰ مگابایت حجم
۷۱ دانلود

Reports ++ for Instagramدانلود

Reports ++ for Instagram

Firenet Digital Limited
Reports ++ for Instagram
Reports ++ for Instagram
Reports ++ for Instagram
Reports ++ for Instagram

دنبال کنندگان اینستاگرام خود را پیگیری کنید ، بدانید چه کسی شما را در اینستاگرام آنفالو کرده است ، چه کسی شما را دنبال نمی کند ، مسدود کننده ها را ردیابی می کند ، طرفداران خود را مشاهده می کند ، بهترین دوستان خود را رتبه بندی می کند و موارد دیگر ...

ویژگی های اصلی

- تجزیه و تحلیل حساب

- پیروان پیروان را بدست آورید / ضرر کنید

- پیگیری عملکرد پست

- با طرفداران خود درگیر شوید

- بهینه سازی و برنامه ریزی ارسال های خود

- بدانید بهترین دوستان اینستاگرام شما چه کسانی هستند

- کدام یک از دوست شما پستهای شما را بیشتر دوست داشته است

- کدام یک از دوستانتان اگرچه شما از آنها پیروی نمی کنید

در صورت شماهده ارور CSRF token missing or incorrect هنگام لاگین از برنامه تغییر IP دیگری استفاده کنید.