۱.۱۱ نسخه
۲۷.۲ مگابایت حجم
۰ دانلود

Isosceles Triangle PROدانلود

Isosceles Triangle PRO

Glindemann, Sennoun, Langer GbR
Isosceles Triangle PRO
Isosceles Triangle PRO
Isosceles Triangle PRO
Isosceles Triangle PRO
Isosceles Triangle PRO

این برنامه محاسبه گر بسیار کاربردی و قدرتمند برای مثلث متساقی الساقین است.
محاسبه یک مثلث متساوی الساقین به یک ویژگی خاص بستگی دارد. یا دارای زاویه منفرد است یا زاویه حاد. هر دو در این برنامه به کار گرفته می شود. فقط باید دکمه را لمس کنید تا ظاهر مثلث متساوی الساقین تغییر کند.راه حل مرحله به مرحله نشان داده شده است. تمام محاسبات در تاریخچه ذخیره می شوند. راه حل نهایی را می توان به اشتراک گذاشت.


امکانات:

- تمام مقادیر مهم برای مثلث متساوی الساقین
- فرمول برای تمام مقادیر مهم مثلث متساوی الساقین
- تابع تاریخچه برای ذخیره ورودی
- راه حل دقیق
- اعداد مثبت، اعشاری و کسری پشتیبانی می شوند
- رقم اعشار قابل تغییر
- ظاهر قابل تغییر مثلث شما (زاویه منفرد - زاویه حاد)


[زاویه حاد]
- گاما باید کمتر از 90 درجه باشد
- آلفا باید بیشتر از 45 درجه و کمتر از 90 درجه باشد[زاویه مبهم]
- گاما باید بزرگتر یا مساوی 90 درجه و کمتر از 180 درجه باشد
- آلفا باید کمتر یا مساوی 45 درجه باشد