۶.۱۸.۰ نسخه
۱۰۲ مگابایت حجم
۲۹ دانلود

Google Mapsدانلود

Google Maps

@
Google Maps
Google Maps
Google Maps
Google Maps
Google Maps

ناوبری لحظه ای GPS، ترافیک و اطلاعات مربوط به حمل و نقل را داشته باشید و بدون توجه به اینکه در کجای جهان قرار دارید، با دانستن این که کجا بخوریم، بنوشیم و برویم،مکانهای محلی اطراف را کشف کنید.