۱.۱.۱ نسخه
۶.۸۷ مگابایت حجم
۲ دانلود

Retouch - Smart Eraser Toolدانلود

Retouch - Smart Eraser Tool

Kyoung Hee Park
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool
Retouch - Smart Eraser Tool

اشیا و افزاد اضافه را از عکس های خود پاک کنید.

این نرم افزار مانند یک پاک کن هوشمند این امکان را می دهد که با راحتی عکس های خود را بصورت حرفه ای ادیت کرده و اگر فردی یا شی ای یا هر چیز دیگری در عکستان وجود دارد که علاقه ندارید را پاک کنید.

این کار با ۳ روش قابل انجام است:

۱-اشیای پیچیده:با کشیدن خطی دور آنها٬محوشان کنید

۲-با نقطه گذاری

۳-پاک کردن از روی یک خط راست

Retouch به شما قول یک ادیت تمیز را می دهد.امتحان کنید