۱.۵.۸۰ نسخه
۴۹۰ مگابایت حجم
۱ دانلود

Niffelheimدانلود

Niffelheim

Andrey Arutyunyan
Niffelheim
Niffelheim
Niffelheim
Niffelheim
Niffelheim
Niffelheim

نماد شما یک جنگجوی شجاع است که در جنگ سقوط کرده است. اما به جای آرامش شایسته در آسگارد ، روح او در دنیای خشن نیفلهایم گرفتار شده است. در این دنیای خصمانه زنده بمانید ، سرزمین های همسایه را زیر پا بگذارید ، سیاه چال های خطرناک را کاوش کنید و راه خود را به والهالا بیابید.

در این بازی شما اصل و نسل خود را انتخاب میکنید به کاوش دنیای 2بعدی وایکینگها میشتابید.