۱.۰.۸۹۵ نسخه
۱۳۰ مگابایت حجم
۰ دانلود

Cricket Through the Agesدانلود

Cricket Through the Ages

Devolver
Cricket Through the Ages
Cricket Through the Ages
Cricket Through the Ages
Cricket Through the Ages
Cricket Through the Ages
Cricket Through the Ages

خفاش ها را بچرخانید و در این دکمه بازی فیزیکی محور ، تاریخچه های درهم تنیده بشر و کریکت را کشف کرده و سرگرم شوید.

بیش از هزار سال پیش ، نسل بشر در حاشیه انقراض قرار داشت . اجداد ما در برابر قدرت های بزرگ نا توان بودند و بعد نجات انسان از دست دایناسور ها ... بازی کریکت اختراع شد