۲۲.۱۱.۰ نسخه
۳۹.۴ مگابایت حجم
۵۷ دانلود

Busuu Language Learning ++دانلود

Busuu Language Learning ++

@
Busuu Language Learning ++
Busuu Language Learning ++
Busuu Language Learning ++
Busuu Language Learning ++
Busuu Language Learning ++
Busuu Language Learning ++

طبق گفته سازنده های این اپ : ما برنامه خود را در برابر سایر برنامه های یادگیری زبان مانند Babbel و Duolingo با دانشگاه نیویورک آزمایش کردیم و آنها دریافتند که: "از بین همه برنامه های یادگیری زبان که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است ، کارایی Busuu بهترین است. "- رومن وسلینف ، دانشگاه سیتی نیویورک.