۱.۹.۸۱ نسخه
۲۱۶ مگابایت حجم
۱ دانلود

Scythe: Digital Editionدانلود

Scythe: Digital Edition

@
Scythe: Digital Edition
Scythe: Digital Edition
Scythe: Digital Edition
Scythe: Digital Edition
Scythe: Digital Edition

در این قاره جنگ های مختلفی اتفاق افتاده بود و به نظر می رسید دنیا به پایان می رسد، اما همچنان خاکسترهای این جنگ داغ بوده و آماده سوزاندن سرزمین های زیادی است. پس از گذشت سال ها و با شکل گیری جهان مدرن در قالب انقلاب های صنعتی، این قاره در حال تحول بسیاری می باشد.