۳.۱.۲ نسخه
۸۶.۸ مگابایت حجم
۰ دانلود

کنترل تردد آرکادانلود

کنترل تردد آرکا

رایان استرآباد آرکا
کنترل تردد آرکا
کنترل تردد آرکا
کنترل تردد آرکا
کنترل تردد آرکا

کنترل تردد آرکا ، اپلیکیشن مدیریت کارمندان می باشد بطوری که تنها با چند کلیک میتوانید ورود و خروج خود به محل کار را ثبت کرده و گزارش کارکرد و درخواست های مرخصی و ماموریت خود را به راحتی مشاهده نمایید .


برخی امکانات و قابلیت های نسخه ی کارمند:

امکان ثبت ورود و خروج با استفاده از موقعیت جغرافیایی
مشاهده محل کارهای من بر روی نقشه
مشاهده گزارش ورود و خروج ها طی روزهای قبل
امکان یادآوری ثبت ورود و خروج
ثبت درخواست مرخصی
ثبت درخواست ماموریت
مشاهده گزارش عملکرد

امکانات و قابلیت های نسخه ی مدیر:
تمامی امکانات نسخه کارمند +
تایید و رد درخواست های کارمندان
مشاهده ی کارمندان حاظر در محل کار و کارمندان غایب
مشاهده لیست کارمندان در ماموریت
ردیابی کارمندان در ماموریت
مشاهده گزارش ماموریت کارمندان
مشاهده خلاصه عملکرد کارمندان