۴.۱.۱ نسخه
۲۵.۹ مگابایت حجم
۴ دانلود

رکعت شماردانلود

رکعت شمار

سعید علیپور
رکعت شمار
رکعت شمار

نرم افزار رکعت شمار با استفاده از سنسور مجاورت کار میکند
کافیست نرم افزار را اجرا کرده و تلفن همراه را در پایین محل سجده قرار دهید