۳.۷.۷ نسخه
۸۵.۹ مگابایت حجم
۴۴۶ دانلود

همراه بانک تجارتدانلود

همراه بانک تجارت

فناوری همراه پیدا
همراه بانک تجارت
همراه بانک تجارت
همراه بانک تجارت
همراه بانک تجارت

همراه بانک تجارت با امکانات ویژه برای انجام تراکنش های مالی، ساتنا و پایا، خرید شارژ تلفن همراه و بسته های اینترنتی ایرانسل و همراه اول
خدمات کارتهای شتابی بدون دریافت رمز همراه بانک تجارت
امکان استفاده از سرویس کارتهای شتابی برای دارندگان کارت سایر بانکها