۵.۲.۵ نسخه
۱۷.۶ مگابایت حجم
۸ دانلود

همراه بانک کارآفرین | KarAfarinدانلود

همراه بانک کارآفرین | KarAfarin

بانک کارآفرین
همراه بانک کارآفرین | KarAfarin

خدمات بانکی اپلیکیشن
خدمات مربوط به حساب و تراکنش های غیر مالی

نمایش موجودی حساب

نمایش گردش حساب (50 گردش آخر)

مسدود نمودن کارت های بانک کارآفرین

مشاهده موجودی کارت

دریافت شماره شبای حساب های نزد بانک کارآفرین

دریافت لیست حساب های متصل به کارت کارت های متصل به حساب مشتری

گزارش گیری تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام شده از طریق همراه بانک

خدمات انتقال وجه داخلی و بین بانکیانتقال وجه داخلی بین حساب های کارآفرین

انتقال کارت به کارت (شتابی و غیر شتابی)

انتقال وجه بین بانکی ساتنا و گزارش تراکنش های ساتنا

انتقال وجه بین بانکی پایا و گزارش انتقال وجه پایا

واریز وجوه به حساب انجمن و موسسات خیریه

خدمات مرتبط با چکوضعیت چک های واگذاری (در جریان وصول، وصولی و برگشتی)

پیگیری چک های واگذاری و چک های شخص در کارآفرین

مدیریت دسته چک

مدیریت ثبت یادآوری چک

خرید شارژ ، بسته اینترنتی و پرداخت قبوض


نحوه دریافت همراه بانک کارآفرین
چنانچه برای بار نخست متقاضی استفاده از خدمات سامانه همراه‌بانک هستید، برای استفاده از این خدمات کافی است به یکی از شعبه‌های بانک کارآفرین مراجعه نموده و فرم درخواست فعال‌سازی خدمت همراه‌بانک کارآفرین را تکمیل کرده و پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور این سامانه را دریافت نمایید.