۲۳۸ نسخه
۴۰.۱ مگابایت حجم
۲۷ دانلود

همراه بانک ایران زمین (فراز)دانلود

همراه بانک ایران زمین (فراز)

بانک ایران زمین
همراه بانک ایران زمین (فراز)
همراه بانک ایران زمین (فراز)
همراه بانک ایران زمین (فراز)
همراه بانک ایران زمین (فراز)
همراه بانک ایران زمین (فراز)
همراه بانک ایران زمین (فراز)

محصول فراز پلاس، اپلیکیشن همراه بانک ، بانک ایران زمین میباشد که بر روی بستر کانال های یکپارچه بانک ایران زمین ساخته شده.

این اپلیکیشن برای مدیریت کاربران بانک ایران زمین روی حساب های بانکی خود در بانک ایران زمین ساخته شده.

خدمات این اپلیکیشن شامل موارد زیر میباشد :

- موجودی حساب های بانکی

- موجودی کارت

- أنتقال وجه کارت به کارت

- انتقال وجه سپرده به سپرده

- انتقال وجه پایا

- انتقال وجه ساتنا

- استعلام چک

- صورتحساب سپرده

- استعلام و پرداخت قبض موبایل

- خرید بسته اینترنت

- استعلام و پرداخت قبض خدماتی

- صورتحساب کارت

- گزارش انتقال وجه پایا

- کارپوشه

- تبدیل اطلاعات شبا

- صورتحساب بن کارت

- مسدود سازی کارت

- فعالسازی کارت

- تغییر وضعیت رمز پویا

- ثبت چک

- تایید چک

- انتقال چک

- استعلام انتقال چک

- تعییر رمز ورود